Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bộ VPTB hộp gấm

Giá: 350,000₫
Số lượng

Bộ văn phòng tứ bảo bọc gấm tổng hợp những vật dụng cơ bản dành cho người học thư pháp. Bộ sản phẩm gồm các vật dụng sau:

1. 01 hộp đựng bọc gấm (Phù hợp để làm quà tặng hoặc tự bản thân sử dụng)

2. 04 Bút lông (02 bút kiêm hào, 02 bút lang hào);

3. 01 nghiên nhựa cứng;

4. 01 gác bút nhựa cứng;

5. 01 chai mực tàu;

6. 01 bát đựng nước nhựa cứng (sử dụng khi mài mực)

7. 01 hộp mực ấn triện;

8. 01 phôi triện gỗ.

MỤC LỤC [Ẩn]

                              Video giới thiệu bộ văn phòng tứ bảo hộp gấm

    Bộ văn phòng tứ bảo hộp gấm

    Các vật dụng trong bộ văn phòng tứ bảo hộp gấm

    Các vật dụng trong bộ văn phòng tứ bảo hộp gấm

    Bình luận