Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+

Bút Lông Bơm Mực

Giá: 20,000₫ (Đã có VAT)
Số lượng

- Tên SP: Bút Lông Bơm Mực
- Giá: 20.000 đồng
- Kích thước: Dài 16cm; xuất phong 1cm; khẩu kính 0.5cm
- Sản phẩm gồm: 01 bút và 02 lọ mực chuyên dụng
- Sử dụng: Viết chữ tiểu tự, viết sớ, chép kinh, chép sách.v.v...
- Lưu ý: Bút có thể sử dụng lâu dài, tuy nhiên cần dùng loại mực dùng riêng để đảm bảo mực ra đều, không bị tắc mực.

MỤC LỤC [Ẩn]

  - Tên SP: Bút Lông Bơm Mực
  - Giá: 20.000 đồng
  - Kích thước: Dài 16cm; xuất phong 1cm; khẩu kính 0.5cm
  - Sản phẩm gồm: 01 bút và 01 lọ mực chuyên dụng
  - Sử dụng: Viết chữ tiểu tự, viết sớ, chép kinh, chép sách.v.v...
  - Lưu ý: Bút có thể sử dụng lâu dài, tuy nhiên cần dùng loại mực dùng riêng để đảm bảo mực ra đều, không bị tắc mực.