Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bút lông cán ngắn hồng mộc kiêm hào đẩu bút

Giá: 100,000₫
Giá cũ: 150,000₫
Tiêu đề
Số lượng

Bút cán ngắn, cầm nắm dễ dàng, lông bút đầy đặn, phù hợp viết cỡ chữ trung tự và đại tự.

BÚT LÔNG HỒNG MỘC KIÊM HÀO TIỂU:

- Kích thước: Cán dài 11cm, xuất phong 6.7cm, khẩu kính 1.9cm

- Lông bút: Kiêm hào

- Cán bút: Cán gỗ hồng mộc

BÚT LÔNG HẮC ĐÀN LANG HÀO TIỂU ĐẨU BÚT:

- Kích thước: Cán dài 9cm, xuất phong 6.7cm, khẩu kính 1.9cm

- Lông bút: Kiêm hào

- Cán bút: Cán gỗ hắc đàn

BÚT LÔNG KÊ SÍ MỘC LANG HÀO ĐẨU BÚT:

Xuất phong 8.7cm , khẩu kính 2.8cm 

- Kích thước: Cán dài 11.5cm, xuất phong 8.7cm , khẩu kính 2.8cm 

- Lông bút: Kiêm hào

- Cán bút: Cán gỗ kê sí mộc

MỤC LỤC [Ẩn]

  Bút cán ngắn đẩu bút viết đại tự

  Bút cán ngắn đẩu bút viết đại tự

  Bút cán ngắn đẩu bút viết đại tự

  Bút cán ngắn đẩu bút viết đại tự

  Bút cán ngắn đẩu bút viết đại tự

  Bút cán ngắn đẩu bút viết đại tự

  Bút cán ngắn đẩu bút viết đại tự

   

  Bình luận