Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bút lông kiêm hào câu tuyến

Giá: 40,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Giá】: Tiểu - Trung - Đại đồng giá 40k/ 1 chiếc

【Kích thước】:

Cỡ tiểu: Tổng dài 23 cm; xuất phong 3.0 cm; khẩu kính 0.4 cm

Cỡ trung: Tổng dài 23 cm; xuất phong 3.0 cm; khẩu kính 0.5 cm

Cỡ đại: Tổng dài 23 cm; xuất phong 4.0 cm; khẩu kính 0.6 cm

MỤC LỤC [Ẩn]

     

     

    Bình luận