Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bút lông kiêm hào, lang hào giá xưởng

Giá: 26,000₫
Giá cũ: 35,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Giới thiệu】: Bộ bút lông thư pháp giá tốt. Bao gồm các loại chất liệu: Lang hào, kiêm hào. Phù hợp luyện tập viết thư pháp Việt, vẽ tranh thủy mặc.

Thư hữu mua số lượng lớn vui lòng liên hệ.

👉 Chính Phẩm Lang Hào:

- Xuất phong: Cỡ gia đại (加大)4.3cm; cỡ đại 3.7cm; cỡ trung 3.2cm; cỡ tiểu 2.5cm

- Khẩu kính: Cỡ gia đại 10.5mm;  Cỡ đại 9.5mm; Cỡ trung 8.5mm; Cỡ tiểu 7.5mm

- Cán dài: 25cm

👉 Chính Phẩm Kiêm Hào:

- Xuất phong: Cỡ gia đại (加大)5.2cm; cỡ đại 4.5cm; cỡ trung 4cm; cỡ tiểu 3.5cm

- Khẩu kính: Cỡ gia đại 12mm;  Cỡ đại 11mm; Cỡ trung 10mm; Cỡ tiểu 9mm

- Cán dài: 25cm

👉 Mã Não Kiêm Hào:

- Xuất phong: Cỡ đại 4.5cm; cỡ trung 4cm; cỡ tiểu 3.5cm

- Khẩu kính: Cỡ đại 11mm; Cỡ trung 10mm; Cỡ tiểu 9mm

- Cán dài: 24cm

👉 Hàn Mặc Kiêm Hào:

- Xuất phong: Cỡ đại 4.5cm; cỡ trung 4cm; cỡ tiểu 3.5cm

- Khẩu kính: Cỡ đại 11mm; Cỡ trung 10mm; Cỡ tiểu 9mm

- Cán dài: 24cm

👉 Hàn Mặc Lang Hào:

- Xuất phong: Cỡ đại 4.5cm; cỡ trung 4cm; cỡ tiểu 3.5cm

- Khẩu kính: Cỡ đại 11mm; Cỡ trung 10mm; Cỡ tiểu 9mm

- Cán dài: 24cm

【Hãng bút】: Kim Long

MỤC LỤC [Ẩn]

  Các mẫu bút lông thư pháp kiêm hào, lang hào giá rẻ

  Bút lông kiêm hào, lang hào giá xưởng

  Bút lông kiêm hào, lang hào giá xưởng

  Bút lông kiêm hào, lang hào giá xưởng

  Bút lông kiêm hào, lang hào giá xưởng

  Bút lông kiêm hào, lang hào giá xưởng

  Bút lông kiêm hào, lang hào giá xưởng

  Bút lông kiêm hào, lang hào giá xưởng

  Bút lông kiêm hào, lang hào giá xưởng

   

  Bình luận