Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bút lông tịnh vĩ lan trúc

Giá: 40,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Giá】: Tiểu - Trung - Đại đồng giá 40k/ 1 chiếc

【Kích thước】:

Cỡ tiểu: Tổng dài 23 cm; xuất phong 2.6 cm; khẩu kính 0.7 cm

Cỡ trung: Tổng dài 23 cm; xuất phong 3.5 cm; khẩu kính 0.8 cm

Cỡ đại: Tổng dài 23 cm; xuất phong 4.0 cm; khẩu kính 0.9 cm

MỤC LỤC [Ẩn]    Bình luận