Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bút Sắt 12 Con Giáp

Giá: 100,000₫
Số lượng

Giá: 100.000 đồng
Kích thước: 14.3 x 1.4 cm
Hoa văn: 12 con giáp
Màu sắc: Màu vàng, màu bạc, màu đỏ đồng.
Ngòi bút: Ngòi cong chuyên dùng để viết thư pháp bút cứng

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giá: 100.000 đồng
  Kích thước: 14.3 x 1.4 cm
  Hoa văn: 12 con giáp
  Màu sắc: Màu vàng, màu bạc, màu đỏ đồng.
  Ngòi bút: Ngòi cong chuyên dùng để viết thư pháp bút cứng


  Bình luận