Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Chặn Giấy Gỗ Thị 30cm

Giá: 230,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Bộ sản phẩm gồm 】: 2 chiếc chặn giấy

【Kích thước dài】: 30cm

【Trọng lượng】: 0.8kg/ 2 chiếc

MỤC LỤC [Ẩn]

  MẪU A:

  Khắc 2 câu thơ đầu trong bài Lang Đào Sa Kỳ 1 của tác giả Lưu Vũ Tích

  九曲黃河萬里沙,

  浪淘風簸自天涯。

  如今欲上雲河去,

  同到牽牛織女家。

  Cửu khúc Hoàng Hà vạn lý sa,

  Lãng đào phong bá tự thiên nha.

  Như kim dục thướng vân hà khứ

  Đồng đáo Khiên Ngưu, Chức Nữ gia

  Dịch nghĩa

  Sông Hoàng Hà quanh co chín khúc, bãi cát dài cả vạn dặm,

  Nước nguồn như chảy từ một góc trời xuống hạ giới.

  Phải chăng cứ theo dòng này có nhẽ lên tới dải Ngân Hà,

  Nhân đó đến thăm nhà Ngưu Lang và Chức Nữ.

  chặn giấy gỗ thị

  chặn giấy gỗ thị

  chặn giấy gỗ thị

  MẪU B

  铜竹高节化碧玉 (Đồng trúc cao tiết hóa bích ngọc) 

  铁梅心坚凝红花 (Thiết mai tâm kiên cứng hồng hoa)

  Chặn giấy gỗ thị mẫu B

  Chặn giấy gỗ thị mẫu B

  Chặn giấy gỗ thị mẫu B


  Bình luận