Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giáo Trình Khải Thư Âu Dương Tuân (Cửu Thành Cung)

Giá: 100,000₫
Mua Giá Bán Buôn/ Bán Sỉ

Mua bộ 4 quyển Âu - Triệu - Liễu - Nhan giá chỉ 360k (tiết kiệm 40k).

 

Tiêu đề
Số lượng

【 Nội dung 】: Hướng dẫn học thư pháp chữ khải thư của Âu Dương Tuân. Chữ mẫu lấy từ thiếp Cửu Thanh Cung - được mệnh danh là đệ nhất khải thư. Thể chữ khải thư của Âu Dương Tuân còn được gọi là Âu thể hoặc Âu khải được rất nhiều thư hữu ở Trung Quốc và Việt Nam yêu thích học tập. Nếu bạn yêu thích thư phong của Âu Dương Tuân thì đây là cuốn sách hết sức cơ bản, phù hợp cho người mới bắt đầu. Nội dung của cuốn sách này đi từ những vấn đề cơ bản nhất là nét bút và phát triển nội dung đến cuối cùng là hướng dẫn hoàn thiện tác phẩm thư pháp.

- Chương 1: Khải quát chung

- Chương 2: Hướng dẫn nét cơ bản

- Chương 3: Bộ thủ

- Chương 4: Kết cấu

- Chương 5: Bố thế

- Chương 6: Tác phẩm

【 Thể chữ 】: Khải thư

【 Nhà xuất bản 】: Tập đoàn xuất bản Trường Giang Hồ Bắc

【 Khuyến mại 】: Mua bộ 4 quyển Âu - Triệu - Liễu - Nhan giá chỉ 360k

【 Các giáo trình khác】: 

- Giáo trình Khải Thư Âu Dương Tuân - Cửu Thành Cung;

- Giáo trình Khải Thư Triệu Mạnh Phủ - Đảm Ba Bi;

- Giáo trình Khải Thư Liễu Công Quyền - Thần Sách Quân Bi;

- Giáo trình Khải Thư Nhan Chân Khanh - Đa Bảo Tháp Bi;

 -Giáo trình Khải Thư Nhan Chân Khanh - Cần Lễ Bi;

- Giáo trình Hành Thư Mễ Phất - Thục Tố Thiếp;

- Giáo trình Lệ Thư - Tào Toàn Bi;

- Giáo trình Nguỵ Khải - Trương Mãnh Long;

- Giáo trình Vương Hi Chi - Lan Đình Tự;

MỤC LỤC [Ẩn]

  bìa giáo trình âu dương tuân cửu thành cung

  Giáo Trình Khải Thư Âu Dương Tuân (Cửu Thành Cung)

  Giáo Trình Khải Thư Âu Dương Tuân (Cửu Thành Cung)

  Giáo Trình Khải Thư Âu Dương Tuân (Cửu Thành Cung)

  Giáo Trình Khải Thư Âu Dương Tuân (Cửu Thành Cung)

  Giáo Trình Khải Thư Âu Dương Tuân (Cửu Thành Cung)

  Giáo Trình Khải Thư Âu Dương Tuân (Cửu Thành Cung)

  Giáo Trình Khải Thư Âu Dương Tuân (Cửu Thành Cung)

  Giáo Trình Khải Thư Âu Dương Tuân (Cửu Thành Cung)

  Giáo Trình Khải Thư Âu Dương Tuân (Cửu Thành Cung)

  các loại giáo trình thư pháp

  Bình luận