Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giáo Trình Hành Thư - Vương Hi Chi Lan Đình Tự

Giá: 100,000₫
Giá cũ: 120,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【 Nội dung 】: Giáo trình hướng dẫn luyện tập thư pháp, lấy chữ mẫu từ thiếp Lan Đình Tự của Vương Hi Chi.

- Chương 1: Khải quát chung

- Chương 2: Hướng dẫn nét cơ bản

- Chương 3: Bộ thủ

- Chương 4: Kết cấu

- Chương 5: Bố thế

- Chương 6: Tác phẩm

【 Thể chữ 】: Hành thư

【 Số trang 】: 88 trang

【 NXB 】: Sùng Văn Thư Cục 崇文书局

【 Các giáo trình khác 】: 

- Giáo trình Khải Thư Âu Dương Tuân - Cửu Thành Cung;

- Giáo trình Khải Thư Triệu Mạnh Phủ - Đảm Ba Bi;

- Giáo trình Khải Thư Liễu Công Quyền - Thần Sách Quân Bi;

- Giáo trình Khải Thư Nhan Chân Khanh - Đa Bảo Tháp Bi;

 -Giáo trình Khải Thư Nhan Chân Khanh - Cần Lễ Bi;

- Giáo trình Hành Thư Mễ Phất - Thục Tố Thiếp;

- Giáo trình Lệ Thư - Tào Toàn Bi;

- Giáo trình Nguỵ Khải - Trương Mãnh Long;

- Giáo trình Vương Hi Chi - Lan Đình Tự;

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giáo trình hành thư Vương Hi Chi Lan Đình Tự

  Giáo trình hành thư Vương Hi Chi Lan Đình Tự

  Giáo trình hành thư Vương Hi Chi Lan Đình Tự

  Giáo trình hành thư Vương Hi Chi Lan Đình Tự

  Giáo trình hành thư Vương Hi Chi Lan Đình Tự

  Giáo trình hành thư Vương Hi Chi Lan Đình Tự

  Giáo trình hành thư Vương Hi Chi Lan Đình Tự

  Giáo trình hành thư Vương Hi Chi Lan Đình Tự

   

  Bình luận