Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy câu đối viết thư pháp ô tròn ngọa đương (set 4 tờ)

Giá: 80,000₫
Màu sắc
Số lượng

- Chất liệu: Xuyến bán sinh bán thục

- Số lượng: Set gồm 4 tờ

- Hoa văn: Ô tròn ngọa đương

- Màu sắc: Nhiều màu

- Kích thước phủ bì: 34x138 cm

- Thể loại: Câu đối 7 chữ

- Ghi chú: Nhấn vào từng màu sắc ở phần lựa chọn để xem hình ảnh tương ứng.

MỤC LỤC [Ẩn]

  Câu đối viết thư pháp ngọa đương 7 chữ

  Câu đối viết thư pháp ngọa đương 7 chữ

  Câu đối viết thư pháp ngọa đương 7 chữ

  Giấy câu đối ô ngọa đương

  Câu đối viết thư pháp ngọa đương 7 chữ

  Câu đối viết thư pháp ngọa đương 7 chữ

  Câu đối viết thư pháp ngọa đương 7 chữ

  Câu đối viết thư pháp ngọa đương 7 chữ

  Câu đối viết thư pháp ngọa đương 7 chữ

  Câu đối viết thư pháp ngọa đương 7 chữ

  Câu đối viết thư pháp ngọa đương 7 chữ

  Câu đối viết thư pháp ngọa đương 7 chữ

  Bình luận