Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy Tập Viết Ô Mễ T70

Giá: 45,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【 Giá 】: 45.000 đồng/ 1 tập 70 tờ

【 Số tờ 】: 70 tờ

【 Kích thước ô viết chữ 】: 9 x 9 cm

【 Tổng số ô mễ trong 1 tờ 】: 28 ô

【 Chất liệu sản xuất 】: Trúc (mao biên chỉ)

【 Công dụng 】: Tập viết thư pháp, dùng cho lớp học thư pháp.

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giấy tập viết thư pháp ô mễ

  Giấy tập viết thư pháp ô mễ

  Giấy tập viết thư pháp ô mễ

  Giấy tập viết thư pháp ô mễ

  Giấy tập viết thư pháp ô mễ

   

  Bình luận