Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy viết tác phẩm bút sắt

Giá: 30,000₫
Số lượng

【Tên SP】: Giấy Viết Tác Phẩm Bút Sắt

【Giá】: 30.000 đồng/ 1 tập 16 tờ (mỗi tờ hoạ nền tranh thuỷ mặc khác nhau).

【Hình thức】: Nền tranh thuỷ mặc, bên trong kẻ ô để viết chữ..

【Kích thước】: 21cm x 29.5 cm

【Đặc điểm】: Giấy dày dặn, không ráp, không trơn, không nhoè mực, phù hợp viết bút sắt.

【Công dụng】: Viết thư pháp bút sắt.

MỤC LỤC [Ẩn]

  【Tên SP】: Giấy Viết Tác Phẩm Bút Sắt

  【Giá】: 30.000 đồng/ 1 tập 16 tờ (mỗi tờ hoạ nền tranh thuỷ mặc khác nhau).

  【Hình thức】: Nền tranh thuỷ mặc, bên trong kẻ ô để viết chữ..

  【Kích thước】: 21cm x 29.5 cm

  【Đặc điểm】: Giấy dày dặn, không ráp, không trơn, không nhoè mực, phù hợp viết bút sắt.

  【Công dụng】: Viết thư pháp bút sắt.

  Bình luận