Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+

Giấy viết tác phẩm bút sắt Tô Mặc Phường

Giá: 50,000₫ (Đã có VAT)
Số lượng

【Giá】: 50.000 đồng/ 1 tập 20 tờ (10 mẫu giấy, mỗi mẫu giấy 2 tờ)

【Hình thức】: Các hình nền và hình thức trình bày  tác phẩm khác nhau.

【Kích thước】: 21cm x 29 cm

【Đặc điểm】: Giấy dày dặn, không ráp, không trơn, không nhoè mực, phù hợp viết bút sắt.

【Sử dụng】: Viết thư pháp bút sắt.

Giấy viết tác phẩm bút sắt

Giấy viết tác phẩm bút sắt

Giấy viết tác phẩm bút sắt

Giấy viết tác phẩm bút sắt

Giấy viết tác phẩm bút sắt

Giấy viết tác phẩm bút sắt

Giấy viết tác phẩm bút sắt

MỤC LỤC [Ẩn]

    【Giá】: 50.000 đồng/ 1 tập 20 tờ (10 mẫu giấy, mỗi mẫu giấy 2 tờ)

    【Hình thức】: Các hình nền và hình thức trình bày  tác phẩm khác nhau.

    【Kích thước】: 21cm x 29 cm

    【Đặc điểm】: Giấy dày dặn, không ráp, không trơn, không nhoè mực, phù hợp viết bút sắt.

    【Sử dụng】: Viết thư pháp bút sắt.