Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy Xuyến Chỉ Chép Lan Đình Tự

Giá: 70,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【 Kích thước 】:  34cm x 138cm

【 Số lượng 】: 05 tờ/ 1 bao  

【 Chất liệu 】: Giấy xuyến chỉ 

【 Màu sắc】: Màu cổ; màu ghi xanh

【 Công dụng 】: Viết tác phẩm thư pháp, lâm mô Vương Hi Chi Lan Đình Tự

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp


  MẪU MÀU CỔ

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp màu cổ

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp màu cổ

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp màu cổ

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp màu cổ


  MẪU MÀU XÁM XANH

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp màu ghi xanh

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp màu xám xanh

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp màu xám xanh

  Giấy xuyến chỉ chép Lan Đình Tự, viết tác phẩm thư pháp màu xám xanh

  Bình luận