Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy Xuyến Chỉ Màu Cổ Viết Chữ Tiểu Khải

Giá: 75,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【 Kích thước 】:  20x33cm

【 Chất liệu 】: Giấy xuyến chỉ màu cổ

【 Tính chất giấy 】: 08 phần thục (chín), không bị loang khi viết.

【 Số tờ 】: 100 tờ

【 Hình thức】: 

- Kẻ ô vuông 2x2cm; 112 ô vuông.

- Kẻ dọc 08 cột khoảng cách 2cm;

【 Công dụng 】:  Phù hợp viết chữ tiểu khải. 

Lưu ý: Khi luyện tập tiểu khải nên chọn mực mài hoặc mực nước pha sẵn chất lượng tốt. Ví dụ như: Mực Nhất Đắc Các.

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giấy Xuyến Chỉ Màu Cổ Viết Chữ Tiểu Khải

  Giấy Xuyến Chỉ Màu Cổ Viết Chữ Tiểu Khải

  Giấy Xuyến Chỉ Màu Cổ Viết Chữ Tiểu Khải

  Giấy Xuyến Chỉ Màu Cổ Viết Chữ Tiểu Khải

  Giấy Xuyến Chỉ Màu Cổ Viết Chữ Tiểu Khải

  Giấy Xuyến Chỉ Màu Cổ Viết Chữ Tiểu Khải

  Giấy Xuyến Chỉ Màu Cổ Viết Chữ Tiểu Khải

  Giấy Xuyến Chỉ Màu Cổ Viết Chữ Tiểu Khải

  Giấy Xuyến Chỉ Màu Cổ Viết Chữ Tiểu Khải

   

  Bình luận