Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Set 05 bộ giấy câu đối đỏ giấy xuyến chỉ ô tròn long phụng

Giá: 50,000₫
Giá cũ: 0₫
Tiêu đề
Số lượng

- Chất liệu: Giấy xuyến chỉ màu đỏ

- Hoa văn: Ô tròn hình long phụng

- Số lượng: 01 tập có 5 bộ câu đối (1 bộ câu đối gồm: 2 tờ câu đối + 1 hoành phị)

- Kích thước: Cỡ 17x104cm; 23x138cm; 24x160cm

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng 23x138cm

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng 24x160

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng 32x180

  Giấy viết câu đối đỏ tết

  Giấy viết câu đối đỏ tết

  Giấy viết câu đối đỏ tết

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy viết câu đối đỏ tết

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Bình luận