Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

Giá: 70,000₫
Giá cũ: 90,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Chất liệu】: Giấy xuyến chỉ màu đỏ

【Hoa văn】: Ô tròn hình long phụng

【Số lượng】: 01 bao có 5 bộ câu đối (bộ câu đối gồm: 2 tờ câu đối + 1 hoành phị)

【Kích thước】:

- Cỡ 17x104cm

Kích thước câu đối: 17 x 104 cm (7 chữ)

Kích thước hoành phi: 17 x 69 cm (4 chữ)

Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

- Cỡ 23x138cm

Kích thước câu đối: 23 x 138 cm (7 chữ)

Kích thước hoành phi: 23 x 69 cm (4 chữ)

Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng 23x138cm

- Cỡ 24x160cm

Kích thước câu đối: 24 x 160 cm (7 chữ)

Kích thước hoành phi: 24 x 70 cm (4 chữ)

Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng 24x160

- Cỡ 32x180cm

Kích thước câu đối: 32 x 180 cm (7 chữ)

Kích thước hoành phi: 32 x 88 cm (4 chữ)

Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng 32x180

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long PhụngGiấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

  Bình luận