Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giới Tử Viên Hoạ Phổ - Trọn bộ 4 quyển

Giá: 560,000₫
Số lượng

Giới Tử Viên là tên một khu vườn tại Kim Lăng (Nam Kinh) được tạo dựng năm 1662 bởi Lý Ngư, nghĩa là “Khu vườn nhỏ bằng hạt cải”. Tại Giới Tử Viên, Lý Ngư mời Thẩm Tân Hữu và ba anh em họa vương Vương Khải cùng hợp tác soạn vẽ bộ sách hệ thống hóa các kỹ pháp và lý thuyết về kỹ pháp thủy mặc trong lịch sử hội họa Trung Hoa, với ý đồ vừa làm giáo trình vừa làm cơ sở lý luận, họa phổ này lấy tên khu vườn làm nhan đề. Giới tử viên hoạ phổ chiếm vị trí đặc biệt trên họa đàn và trở thành sách gối đầu giường cho những ai muốn luyện tập và tìm hiểu về lý thuyết, kỹ pháp họa thủy mặc. Từ khi được in lần đầu, năm 1679, đến nay Giới Tử Viên họa phổ vẫn được xem là giáo trình hội họa cơ bản,về kỹ pháp và cả lý luận. Các nhà biên soạn họa sử sau này đều thống nhất thừa nhận Giới Tử Viên họa phổ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Quốc họa Trung Hoa.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

- Nội dung: Giới tử viên hoạ phổ gồm 4 quyển, nội dung giới thiệu các cách vẽ: Sơn Thuỷ, Mai, Lan Trúc, Cúc, nhân vật, chim muông, hoa cỏ.v.v..

- Số lượng: Trọn bộ 4 quyển

- Nhà xuất bản:Mỹ Thuật Phượng Hoàng Giang Tô

- Tác giả: Vương Khái

- Trọng lượng: 2.6 kg

MỤC LỤC [Ẩn]

  Sách giới tử viên họa phổ

  Sách giới tử viên họa phổ

  Sách giới tử viên họa phổ

  Sách giới tử viên họa phổ

  Sách giới tử viên họa phổ

  Sách giới tử viên họa phổ

  Sách giới tử viên họa phổ

  Sách giới tử viên họa phổ

  Sách giới tử viên họa phổ

   

  Bình luận