Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Học Chữ Nôm - Vũ Văn Kính

Giá: 42,000₫
Số lượng

Từ ngày có chữ Nôm đến nay đã có một số tự điển, Bảng Tra chữ Nôm, nhưng chưa có quyển nào giải thích đầy đủ, cặn kẽ về cách cấu tạo, nên việc học chữ nôm rất khó. Hơn nữa, chữ Nôm chưa được điển chế đúng mức, mạnh ai nấy viết nên có nhiều chữ đọc được rất nhiều âm và cũng lại có nhiều âm, mỗi âm viết được nhiều chữ. Sự kiện này ta đã thấy rõ trong những tác phẩm Nôm đã ấn hành mộc bản hay bằng chữ kẽm, nhất là những tác phẩm viết tay.

Hiện nay còn khá nhiều tác phẩm Nôm chưa được phiên âm, hoặc đã phiên âm nhưng cũng còn nhiều âm cần được đọc lại. Nay chúng ta đang trở về nguồn, nên phong trào học chữ Nôm cũng được chú ý hơn mấy về trước.

Chúng tôi soạn quyển sách HỌC CHỮ NÔM MỤC ĐÍCH  giúp các bạn sinh viên có tài liệu học chữ Nôm, và chúng tôi cũng dùng làm giáo trình hướng dẫn các bạn học sinh và sinh viên trong những lớp chữ Nôm mà chúng tôi điều khiển.

【Tác giả】: Vũ Văn Kính
【Kích thước】: 14.5 x 20.5
【Nhà xuất bản】: Đà Nẵng
【Năm xuất bản】: 2020
【Số trang】: 158 trang

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bình luận