Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+

Lang Hào Hồng Đàn Bút

Giá: 120,000₫ (Đã có VAT)
Tiêu đề
Số lượng

Giá: Cỡ tiểu 120k, trung 130k, đại 140k.
Mô tả:
- Cỡ đại: Tổng dài 30, xuất phong 7, khẩu kính 1.5 cm;
- Cỡ trung: Tổng dài 30, xuất phong 6, khẩu kính 1.3 cm
- Cỡ tiểu: Tổng dài 30, xuất phong 5.5, khẩu kính 1.2 cm

MỤC LỤC [Ẩn]

    Giá: Cỡ tiểu 120k, trung 130k, đại 140k.
    Mô tả:
    - Cỡ đại: Tổng dài 30, xuất phong 7, khẩu kính 1.5 cm;
    - Cỡ trung: Tổng dài 30, xuất phong 6, khẩu kính 1.3 cm
    - Cỡ tiểu: Tổng dài 30, xuất phong 5.5, khẩu kính 1.2 cm