Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Lang Hào Hồng Đàn Bút

Giá: 120,000₫
Tiêu đề
Số lượng

Giá: Cỡ tiểu 120k, trung 130k, đại 140k.
Mô tả:
- Cỡ đại: Tổng dài 30, xuất phong 7, khẩu kính 1.5 cm;
- Cỡ trung: Tổng dài 30, xuất phong 6, khẩu kính 1.3 cm
- Cỡ tiểu: Tổng dài 30, xuất phong 5.5, khẩu kính 1.2 cm

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bình luận