Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Mực tàu, mực nho Thư Sướng, Bắc Thái 500g

Giá: 65,000₫
Số lượng

- Đặc điểm: Có độ đậm thích hợp, phù hợp luyện tập thư pháp

- Trọng lượng: 500g

- Phân loại: Mực Thư Sướng, mực Bắc Thái

- Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Văn Hóa Dụng Phẩm Minh Lượng Thượng Hải

MỤC LỤC [Ẩn]

  MỰC THƯ SƯỚNG

  Mực tàu, mực nho viết thư pháp

  Mực tàu, mực nho viết thư pháp

  mực viết thư pháp

  Mực tàu, mực nho viết thư pháp

  Mực tàu, mực nho viết thư pháp


  MỰC BẮC THÁI

   

  Bình luận