Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Ống Đựng Bút Sứ

Giá: 100,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Tên SP】: Ống Đựng Bút Sứ

【Giá】: 100.000 đồng

【Mẫu SP】: 06 mẫu chim đào, sơn thuỷ, mã đáo, ngưu đồ, khê sơn tuyết cảnh, phong cảnh

【Kích thước】: Đường kính 9.5cm; cao 12cm

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bình luận