Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Phôi đá Chiết Giang Hồng Thạch, phôi ấn chương triện khắc

Giá: 80,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【 Chất liệu 】: Chiết Giang Hồng Thạch

【 Xuất Xứ 】: Chiết Giang, Trung Quốc

【 Kích thước 】:

- Phôi vuông 2x2x5 cm
- Phôi vuông 3x3x5 cm
- Phôi chữ Nhật 1x3x5 cm
- Phôi chữ Nhật 1.5x3x5 cm

- Phôi chữ Nhật 2x4x5 cm

- Phôi tròn 1.5x5 cm

- Phôi tròn 2x4x5 cm

- Phôi tròn 2x5cm

- Phôi tròn 3x5cm

- Phôi tùy hình

【 Ưu điểm 】: Màu đa sắc, đá không có vể nứt, không sạn, màu sắc tự nhiên.

Quý khách vui lòng liên hệ với shop để được gửi mẫu thực tế còn hàng: Tại đây

MỤC LỤC [Ẩn]

   

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá khắc ấn triện, phôi ấn chương triện khắc

  Phôi đá khắc ấn triện, phôi ấn chương triện khắc

  Phôi đá khắc ấn triện, phôi ấn chương triện khắc

  Phôi đá khắc ấn triện, phôi ấn chương triện khắc

  Phôi đá triết giang hồng thạch, phôi khắc ấn chương triện khắc

  Phôi đá khắc ấn triện, phôi ấn chương triện khắc

   

  Bình luận