Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Tân Thư Phổ - Liễu Công Quyền . Huyền Bí Tháp Bi

Giá: 210,000₫
Số lượng
【Nội dung cuốn sách】:
Phần 1: Giới thiệu về bia thiếp (Giới thiệu tác giả; Giới thiệu bia thiếp; mục tiêu dạy học; yêu cầu của việc học)
Phần 2: Phân tích kỹ pháp (Nét bút cơ bản; Sự biến hoá của nét bút; Kết cấu cơ bản; Thiên bàng bộ thủ)
Phần 3: Lâm và trình bày tác phẩm (Tuyển tập chữ; hướng dẫn trình bày tác phẩm)
Phần 4: Liễu Công Quyền . Huyền Bí Tháp Bi phóng to
【Giá】: 210.000 đồng/ 1 quyển
【Giá trọn bộ】: 160.000 đồng/ bộ 9 quyển (tiết kiệm 230.000 đồng)
1. Phong Sơn Bi;
2. Ất Anh Bi;
3. Tào Toàn Bi;
4. Vương Hi Chi Thánh Giao Tự;
5. Vương Hi Chi Lan Đình Tự;
6. Liễu Công Quyền Huyền Bí Tháp Bi;
7. Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi;
8. Nhan Chân Khanh Nhan Cần Lễ Bi;
9. Triệu Mạnh Phủ Đảm Ba Bi;
【Số trang】: 80
【Biên Soạn】: Trương Suất
【NXB】: Mỹ thuật nhân dân Chiết Giang

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bình luận