Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Tân Thư Phổ Tào Toàn Bi

Giá: 200,000₫
Số lượng

【Nội dung cuốn sách】: Phần 1: Giới thiệu về bia thiếp (Giới thiệu tác giả; Giới thiệu bia thiếp; mục tiêu dạy học; yêu cầu của việc học) Phần 2: Phân tích kỹ pháp (Nét bút cơ bản; Sự biến hoá của nét bút; Kết cấu cơ bản; Thiên bàng bộ thủ) Phần 3: Lâm và trình bày tác phẩm (Tuyển tập chữ; hướng dẫn trình bày tác phẩm) Phần 4: Tào Toàn Bi phóng to 

【Giá】: 200.000đồng/ 1 quyển 

【Giá trọn bộ】: 1.600.000 đồng/ bộ 9 quyển (tiết kiệm 230.000 đồng) 1. Phong Sơn Bi; 2. Ất Anh Bi; 3. Tào Toàn Bi; 4. Vương Hi Chi Thánh Giao Tự; 5. Vương Hi Chi Lan Đình Tự; 6. Liễu Công Quyền Huyền Bí Tháp Bi; 7. Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi; 8. Nhan Chân Khanh Nhan Cần Lễ Bi; 9. Triệu Mạnh Phủ Đảm Ba Bi; 

【Số trang】: 64 

【Biên Soạn】: Chu Ân Minh 

【NXB】: Mỹ thuật nhân dân Chiết Giang

MỤC LỤC [Ẩn]

  【Nội dung cuốn sách】: Phần 1: Giới thiệu về bia thiếp (Giới thiệu tác giả; Giới thiệu bia thiếp; mục tiêu dạy học; yêu cầu của việc học) Phần 2: Phân tích kỹ pháp (Nét bút cơ bản; Sự biến hoá của nét bút; Kết cấu cơ bản; Thiên bàng bộ thủ) Phần 3: Lâm và trình bày tác phẩm (Tuyển tập chữ; hướng dẫn trình bày tác phẩm) Phần 4: Tào Toàn Bi phóng to 

  【Giá】: 200.000đồng/ 1 quyển 

  【Giá trọn bộ】: 1.600.000 đồng/ bộ 9 quyển (tiết kiệm 230.000 đồng) 1. Phong Sơn Bi; 2. Ất Anh Bi; 3. Tào Toàn Bi; 4. Vương Hi Chi Thánh Giao Tự; 5. Vương Hi Chi Lan Đình Tự; 6. Liễu Công Quyền Huyền Bí Tháp Bi; 7. Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi; 8. Nhan Chân Khanh Nhan Cần Lễ Bi; 9. Triệu Mạnh Phủ Đảm Ba Bi; 

  【Số trang】: 64 

  【Biên Soạn】: Chu Ân Minh 

  【NXB】: Mỹ thuật nhân dân Chiết Giang

  Bình luận