Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Tân Thư Phổ Lê Thư - Tào Toàn Bi

Giá: 200,000₫
Số lượng

【Nội dung cuốn sách】: 

Phần 1: Giới thiệu về bia thiếp (Giới thiệu tác giả; Giới thiệu bia thiếp; mục tiêu dạy học; yêu cầu của việc học)

 Phần 2: Phân tích kỹ pháp (Nét bút cơ bản; Sự biến hoá của nét bút; Kết cấu cơ bản; Thiên bàng bộ thủ) 

Phần 3: Lâm và trình bày tác phẩm (Tuyển tập chữ; hướng dẫn trình bày tác phẩm) Phần 4: Tào Toàn Bi phóng to 

【 Thể chữ 】: Lệ Thư

【Giá】: 200.000đồng/ 1 quyển 

【Giá trọn bộ】: 1.600.000 đồng/ bộ 9 quyển (tiết kiệm 230.000 đồng) 

1. Phong Sơn Bi; 

2. Ất Anh Bi; 

3. Tào Toàn Bi; 

4. Vương Hi Chi Thánh Giao Tự; 5. Vương Hi Chi Lan Đình Tự;

6. Liễu Công Quyền Huyền Bí Tháp Bi;

7. Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi; 

8. Nhan Chân Khanh Nhan Cần Lễ Bi;

9. Triệu Mạnh Phủ Đảm Ba Bi; 

【Số trang】: 64 

【Biên Soạn】: Chu Ân Minh 

【NXB】: Mỹ thuật nhân dân Chiết Giang

MỤC LỤC [Ẩn]

  Tân Thư Phổ Lê Thư - Tào Toàn Bi

  Tân Thư Phổ Lê Thư - Tào Toàn Bi

  Tân Thư Phổ Lê Thư - Tào Toàn Bi

  Tân Thư Phổ Lê Thư - Tào Toàn Bi

  Tân Thư Phổ Lê Thư - Tào Toàn Bi

  Tân Thư Phổ Lê Thư - Tào Toàn Bi

  Tân Thư Phổ Lê Thư - Tào Toàn Bi

   

  Bình luận