Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Tân Thư Phổ Hành Thư - Vương Hi Chi - Lan Đình Tự

Giá: 160,000₫
Số lượng

【 Nội dung 】:

Phần 1: Giới thiệu tác giả; Giới thiệu về bia thiếp (Giới thiệu tác giả; Giới thiệu bia thiếp; mục tiêu dạy học; yêu cầu của việc học)

Phần 2: Phân tích kỹ pháp (Nét bút cơ bản; Sự biến hoá của nét bút; Kết cấu cơ bản; Thiên bàng bộ thủ)

Phần 3: Lâm và trình bày tác phẩm (Tuyển tập chữ; hướng dẫn trình bày tác phẩm, danh gia lâm Lan Đình Tự) Phần 4: Tác phẩm Lan Đình Tự phóng to

【 Thể chữ 】: Hành thư

【 Số trang 】: 50

【 Biên Soạn 】: Lục Gia Lỗi

【 NXB 】: Mỹ thuật nhân dân Chiết Giang

【 Những cuốn sách khác 】:  Trọn bộ 1.600.000 đồng/ bộ 9 quyển (tiết kiệm 230.000 đồng)

1. Phong Sơn Bi;

2. Ất Anh Bi;

3. Tào Toàn Bi;

4. Vương Hi Chi Thánh Giao Tự;

5. Vương Hi Chi Lan Đình Tự;

6. Liễu Công Quyền Huyền Bí Tháp Bi;

7. Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi;

8. Nhan Chân Khanh Nhan Cần Lễ Bi;

9. Triệu Mạnh Phủ Đảm Ba Bi;

MỤC LỤC [Ẩn]

  Tân thư phổ - Vương Hi Chi - Lan Đình Tự

  Tân thư phổ - Vương Hi Chi - Lan Đình Tự

  Tân thư phổ - Vương Hi Chi - Lan Đình Tự

  Tân thư phổ - Vương Hi Chi - Lan Đình Tự

  Tân thư phổ - Vương Hi Chi - Lan Đình Tự

  Tân thư phổ - Vương Hi Chi - Lan Đình Tự

  Tân thư phổ - Vương Hi Chi - Lan Đình Tự

  Tân thư phổ - Vương Hi Chi - Lan Đình Tự

   

  Bình luận