Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter

Tân thư phổ - Vương Hi Chi - Lan Đình Tự

Giá: 160,000₫
Số lượng

【Nội dung cuốn sách】:

Phần 1: Giới thiệu tác giả; Giới thiệu về bia thiếp (Giới thiệu tác giả; Giới thiệu bia thiếp; mục tiêu dạy học; yêu cầu của việc học)

Phần 2: Phân tích kỹ pháp (Nét bút cơ bản; Sự biến hoá của nét bút; Kết cấu cơ bản; Thiên bàng bộ thủ)

Phần 3: Lâm và trình bày tác phẩm (Tuyển tập chữ; hướng dẫn trình bày tác phẩm, danh gia lâm Lan Đình Tự) Phần 4: Tác phẩm Lan Đình Tự phóng to

【Giá】: 160.000 đồng/ 1 quyển

【Giá trọn bộ】: 1.600.000 đồng/ bộ 9 quyển (tiết kiệm 230.000 đồng)

1. Phong Sơn Bi;

2. Ất Anh Bi;

3. Tào Toàn Bi;

4. Vương Hi Chi Thánh Giao Tự;

5. Vương Hi Chi Lan Đình Tự;

6. Liễu Công Quyền Huyền Bí Tháp Bi;

7. Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi;

8. Nhan Chân Khanh Nhan Cần Lễ Bi;

9. Triệu Mạnh Phủ Đảm Ba Bi;

【Số trang】: 50

【Biên Soạn】: Lục Gia Lỗi

【NXB】: Mỹ thuật nhân dân Chiết Giang

MỤC LỤC [Ẩn]

  【Nội dung cuốn sách】:

  Phần 1: Giới thiệu tác giả; Giới thiệu về bia thiếp (Giới thiệu tác giả; Giới thiệu bia thiếp; mục tiêu dạy học; yêu cầu của việc học)

  Phần 2: Phân tích kỹ pháp (Nét bút cơ bản; Sự biến hoá của nét bút; Kết cấu cơ bản; Thiên bàng bộ thủ)

  Phần 3: Lâm và trình bày tác phẩm (Tuyển tập chữ; hướng dẫn trình bày tác phẩm, danh gia lâm Lan Đình Tự) Phần 4: Tác phẩm Lan Đình Tự phóng to

  【Giá】: 160.000 đồng/ 1 quyển

  【Giá trọn bộ】: 1.600.000 đồng/ bộ 9 quyển (tiết kiệm 230.000 đồng)

  1. Phong Sơn Bi;

  2. Ất Anh Bi;

  3. Tào Toàn Bi;

  4. Vương Hi Chi Thánh Giao Tự;

  5. Vương Hi Chi Lan Đình Tự;

  6. Liễu Công Quyền Huyền Bí Tháp Bi;

  7. Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi;

  8. Nhan Chân Khanh Nhan Cần Lễ Bi;

  9. Triệu Mạnh Phủ Đảm Ba Bi;

  【Số trang】: 50

  【Biên Soạn】: Lục Gia Lỗi

  【NXB】: Mỹ thuật nhân dân Chiết Giang

  Bình luận