Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Thanh Trúc Kiêm Hào Bút

Giá: 40,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Giá】: Tiểu - Trung - Đại đồng giá 40k/ 1 chiếc

【Kích thước】:

Cỡ tiểu: Cán dài 23 cm; xuất phong 2.2 cm; khẩu kính 0.6 cm

Cỡ trung: Cán dài 23 cm; xuất phong 3.0 cm; khẩu kính 0.8 cm

Cỡ đại: Cán dài 23 cm; xuất phong 3.6 cm; khẩu kính 0.9 cm

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bút lông viết thư pháp tự nhiên thanh trúc kiêm hào    Bình luận