Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

Giá: 60,000₫
Tiêu đề
Số lượng

Thẻ cứng giấy xuyến nhuộm sáp 17x45cm là sản phẩm mới của năm Tân sửu 2021. Thẻ giấy cứng cáp, được sản xuất thủ công từ chất liệu giấy xuyến chỉ ép trên bìa cứng.

【Các mẫu】:

- Mẫu trong trắng ngoài đỏ

- Mẫu trong đỏ ngoài trắng

- Mẫu trong vàng kim ngoài trắng

- Mẫu trong trắng ngoài vàng kim

【Kích thước】: 15x45cm

【Chất liệu】: Giấy xuyến chỉ ép trên thẻ giấy cứng.

【Công dụng】: Treo trang trí

MỤC LỤC [Ẩn]

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Thẻ giấy xuyến chỉ nhuộm sáp bo viền 15x45cm

  Bình luận