Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Trí Vĩnh Chân Thảo Thiên Tự Văn - Thiếp Thư Pháp Khải Thư, Thảo Thư Đối Chiếu

Giá: 170,000₫
Số lượng

【 Nội dung 】: Hòa Thượng Trí Vĩnh là cháu đời thứ 7 của Vương Hi Chi. Ông cũng chính là người nắm giữ thiếp Lan Đình Tự của Vương Hi Chi, thiếp này được ông cất giữ ở chùa thư các chùa Vân Nam. Ông ẩn thân ở thư các rèn luyện thư pháp 20 năm, kế thừa được tinh túy bút pháp họ Vương. Trí Vĩnh để lại ảnh hưởng rất lớn đến thư pháp thời sau này, ông viết ra "vĩnh tự bát pháp", là thư luận mẫu mực về khải thư truyền lại cho thế hệ sau này. Trí Vĩnh chân khảo thư thiên tự văn cũng là thiếp thư pháp kinh điển được nhiều người sử dụng làm tài liệu lâm mô, học tập.

【 Thể chữ 】: Khải thư và Thảo Thư

【 Số trang 】: 38

【 Số chữ 】: 1300 chữ

【 Kích thước 】: 40 x 28.5cm

【Ưu điểm】: Sách có kích thước lớn, in rõ nét, chân thực với thiếp gốc, chữ chân và thảo đối chiếu giúp thư hữu thuận tiện trong việc học tập, tra cứu. 

MỤC LỤC [Ẩn]

  Trí Vĩnh chân thảo thư thiên tự văn

  Trí Vĩnh chân thảo thư thiên tự văn

  Trí Vĩnh chân thảo thư thiên tự văn

  Trí Vĩnh chân thảo thư thiên tự văn

  Trí Vĩnh chân thảo thư thiên tự văn

  Trí Vĩnh chân thảo thư thiên tự văn

  Trí Vĩnh chân thảo thư thiên tự văn

  Trí Vĩnh chân thảo thư thiên tự văn

  Trí Vĩnh chân thảo thư thiên tự văn

  Bình luận