Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Tải Miễn Phí - Từ điển thành ngữ, phương ngữ tiếng Trung

Đăng bởi Thư Pháp Dụng Phẩm ngày bình luận

MỤC LỤC [Ẩn]

  Có nhiều phương pháp để học tiếng trung, trong đó học tiếng Trung qua thành ngữ. Thành ngữ chữ Hán có nguồn gốc từ các tác phẩm kinh điền thời cổ đại, đó có thể là câu chuyện lịch sử nổi tiếng hoặc những lời nói dân gian. Thành ngữ có ý nghĩa sâu sắc và ý nghĩa thực sự nằm ẩn trong nghĩa gốc của từng chữ. Để hiểu ý nghĩa của thành ngữ không đơn thuần chỉ ghép ý nghĩa của từng chữ, thành phần mà có thể giải thích hoặc hiểu được.  Thành ngữ có ý nghĩa hoàn chỉnh. Kết cấu của nó c chặt chẽ, không thường không thể tùy tiện thay đổi thứ tự các chữ, không thể thêm giảm thành phần trong thành ngữ. Tóm lại, kết cấu của thành ngữ có tính cố định.

  Từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Trích hình ảnh 01 trang trong từ điển

  Thành ngữ phần lớn được tạo thành bởi 4 chữ, có số ít được tạo thành bởi 3 chữ hoặc nhiều hơn 4 chữ. Kết cấu của thành ngữ nghiêm chỉnh, hình thức giản lược, hàm ý thâm sâu, tuy với mấy chữ ngắn ngủi nhưng có tác dụng rất lớn trong việc diễn đạt. Vì vậy, thành ngữ được được mọi người thích nghe và sử dụng. Nếu trong văn nói hoặc văn viết sử dụng một cách hợp lý một số thành ngữ sẽ khiến lời nói hoặc văn chương càng thêm phần sinh động, thú vị, lời lẽ linh hoạt có sức thuyết phục. 

  Việc định hình một thành ngữ tiếng Trung nào đó thông thường đều có xuất xứ, có những thành ngữ nhìn vào mặt chữ sẽ không khó để giải thích, ví dụ như: 小题做大 (chuyện bé xé ra to), 后来居上 (hậu sinh khả úy).v.v.. Bên cạnh đó, có những thành ngữ cần phải biết ngọn nguồn hoặc điển cố mới có thể hiểu được nghĩa của chúng, ví dụ: 朝三暮四 (đa đoan khó lường),  杯弓蛇影 (đa nghi như Tào Tháo).v.v..

  👉 Link tải ở chân trang

  Từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

  Tải miễn phí từ điển thành ngữ tiếng Trung

   


  Cũ hơn Mới hơn