Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Chế bản chữ sắc phong thời Lê

Đăng bởi Nguyễn Chí Việt ngày bình luận

MỤC LỤC [Ẩn]

    Chữ viết trên sắc phong thời Lê (hay còn gọi là Lệnh thư) là loại chữ rất độc đáo của nước ta, không đâu có và chỉ có ở sắc phong thời Lê và một số văn bản văn khắc thời đó mới có. Đối với thư pháp tính ra cũng có thể gọi là một thành tựu sáng tạo của cha ông. Hiện nay, tập Lệnh thư và viết được Lệnh thư không có nhiều người, vì cũng ít người có dịp tiếp xúc, và chưa có một hệ thống lý thuyết về nó. Em về vấn đề này cảm thấy rất hứng thú, có thời gian sẽ cố gắng nghiên cứu thêm về nhiều phương diện khác liên quan đến thể chữ này, song hiện tại đã manh nha được một số ý tưởng về nghiên cứu lịch sử, đặc điểm lệnh thư.

    Em thi thoảng rỗi cũng ngồi nhặt nhạnh một số chữ trên sắc phong rồi chế bản nó theo phương pháp lâm thiếp của Trung Quốc theo những nét cơ bản của chữ, hôm nay xin post một vài trong số đó để mọi người tham khảo và góp ý.

    Tác giả: Thư Sinh - Nguồn: Forum.thuhoavn.com


    Cũ hơn Mới hơn